Spolek Interkom Hollabrunn – Retz – Znojmo


2070 Retz Hautplatz 30, Rakousko

office@regionW3.eu
www.regionW3.eu


Všeobecné informace


Projekt
 

Výchozí situace a opodstatnění projektuPřestavbou komunikace B303 na rychlostní silnici S3 vznikla v regionu W3 nová dopravní a rozvojová osa. Díky novému a efektivnějšímu dopravnímu spojení se region stává stále atraktivnějším pro firmy hledající nová stanoviště i pro zájemce o nové prostory k bydlení, a to jak z Vídně, tak z Brna a okolí. Tři zásadní výhody regionu jsou:

  • v současné době dobrá a v budoucnosti ještě lepší dostupnost a rovněž blízkost aglomeračním oblastem Vídeň a Brno
  • význačné postavení regionu v oblasti vzdělávání a kvalifikace díky vzdělávacím zařízením v Hollabrunnu, Retzu a Znojmě
  • vysoká životní úroveň regionu (příroda, kultura, vinařství, historie, jistoty, klima)

Podnikatelé a lidé se budou dříve nebo později na základě těchto výhod vzrůstající měrou přistěhovávat. Pro region však představuje velký finanční rozdíl, zda tento příliv nastane dříve a ne později či vůbec. Proto je nezbytné zakotvit přednosti regionu jako prostoru k bydlení a podnikání s ohledem na cílové skupiny: Region se musí co nejlépe uvést a prosadit na trhu. Přitom musí obce koordinovaně spolupracovat s mnoha "spoluhráči", za mnohé jmenujme jen: spol. ecoplus, hospodářskou komorou, regionální podnikatele, podnikatelské inkubátory, prodejce pozemků, realitní makléře, vlastníky nemovitostí, pronajímatele a investory. Tato úloha vyžaduje mnoho finančních prostředků, hodně času, odborně specifické know-how a to nejdůležitější - ochotu obcí z regionu spolupracovat, neboť žádná obec sama za sebe tuto úlohu nemůže a nebude moci zvládnout.


Logo Europäische Union Logo Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007 - 2013