Spolek Interkom Hollabrunn – Retz – Znojmo


2070 Retz Hautplatz 30, Rakousko

office@regionW3.eu
www.regionW3.eu


Oblast se 3 přednostmi


 

Srdečně vítáme!Přestavbou komunikace B303 na rychlostní silnici S3 vznikla v regionu W3 nová dopravní a rozvojová osa. Díky efektivnějšímu dopravnímu spojení se region stává stále atraktivnějším pro fi rmy hledající nová stanoviště i pro zájemce o nové prostory k bydlení, a to jak z Vídně, tak z Brna a okolí. Tři zásadní výhody regionu jsou:

■ v současné době dobrá a v budoucnosti ještě lepší dostupnost a rovněž blízkost aglomeračním oblastem Vídeň a Brno;
■ význačné postavení regionu v oblasti vzdělávání a kvalifi - kace díky vzdělávacím zařízením v Hollabrunnu, Retzu a Znojmě;
■ vysoká životní úroveň regionu (příroda, kultura, vinařství, historie, jistoty, klima).

Z našeho prospektu se dozvíte více o celém regionu W3 a odhalíte zajímavé detaily o jednotlivých zúčastněných obcích.
+
 
 


Aktuálně

 

W3 Konference - Hotel Savannah v Chvalovicích

17. května 2010 

Bydlení v Retzu

22. dubna 2010

Půžitková lahostejnost v blízkosti VídneLogo Europäische Union Logo Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007 - 2013