Spolek Interkom Hollabrunn – Retz – Znojmo


2070 Retz Hautplatz 30, Rakousko

office@regionW3.eu
www.regionW3.eu


W3 Konference - Hotel Savannah v Chvalovicích


Region W3 - Ekonomika, Vzdělání, Bydlení | Aktuálně

17. května 2010

Dne 13. 5. 2010 se v rámci česko-rakouského projektu "W3 - rozvoj živnostenských lokalit a lokalit k bydlení podél S3" konala v konferenčních prostorách hotelu Savannah na česko-rakouské hranici odborná konference na téma "Profesionalizace a rozvoj obcí" za účasti místostarosty Znojma Mgr. Mariana Keremidského, managementu projektu W3, zástupců českých a rakouských obcí a představitelů Okresní hospodářské komory ve Znojmě.

Zástupce Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy Mgr. Jan Hladík poskytl zúčastněným informace z oblasti zahraničních investic a přehledem aktuálních výzev nastínil možnosti obcí při čerpání dotačních prostředků z EU. Ing. Pavel Kovařík zase přiblížil základní marketingové nástroje, včetně těch méně tradičních, opomíjených, ale využitelných. Bloky přednášek byly vystřídány prezentacemi českých obcí.

Na konferenci byl zastoupen i soukromý sektor. Vystoupení firmy PAN EKOTEAM s.r.o. bylo názorným příkladem efektivního využití volných obecních ploch pro vstup zahraničního investora v oblasti fotovoltaiky.

Cílem konference bylo podpořit zapojení obcí do veřejnosoukromé spolupráce, zdůraznit potřebu jejich profesionálního vystupování ve vztahu k zahraničním investorům a nastínit moderní trendy rozvoje municipální sféry. Jedině profesionální přístup a chování obcí v příhraničním regionu může přispět k jeho ekonomickému rozvoji. A to je cíl projektu W3 v době jeho realizace, ale i po jeho ukončení.+


Logo Europäische Union Logo Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007 - 2013