Spolek Interkom Hollabrunn – Retz – Znojmo


2070 Retz Hautplatz 30, Rakousko

office@regionW3.eu
www.regionW3.eu


Možnost vzdělání


Region W3 - Ekonomika, Vzdělání, Bydlení
 
S 19 členskými obcemi a více než 74 vzdělávacími zařízeními představuje region kompetentní lokalitu, co se vzdělávání a škol týče.
S nabídkou mateřských škol, denních družin a základních škol prvního stupně je každá z našich obcí přátelská nejen mladým rodinám.
Starší děti jistě ocení nejen množství základních škol druhého stupně, ale především pestrou škálu sekundárního vzdělávání v podobě středních škol a gymnázií s možností maturity ve větších městech.
Znojmo nabízí např. gymnázia, střední školy nejrůznějších odborných zaměření, vyšší odbornou školu a dokonce soukromou školu vysokou.
+
 

Od mateřské školy po vysokou - všechno v jednom regionuV Retzu lze po ukončení obecné povinné školní docházky navštěvovat obchodní akademii či obchodní školu nebo se věnovat studiu hotelnictví a turismu na Střední škole
cestovního ruchu v Retzu.
Obě školy lze ukončit maturitní zkouškou.

Význačnou pozici si v oboru vzdělávání vydobylo školní město Hollabrunn.
Hollabrunn nabízí pro každého něco.
Vzdělávací paleta sahá od gymnázií, přes moderní střední praktické učiliště a obchodní akademii až k jedné z největších dolnorakouských škol, Střednímu odbornému učilišti technickému v Hollabrunnu, a zahrnuje téměř všechny typy školních zařízení.
+
 

Důležitá vzdělávací zařízení v regionu W3:Vysoké školy a univerzity:
Soukromá vysoká škola
ekonomická Znojmo
Univerzitní centrum Hollabrunn

Gymnázia:
2 gymnázia v Hollabrunnu
2 gymnázia ve Znojmě

Střední odborné školy:
Střední odborné učiliště
technické Hollabrunn
Obchodní akademie Hollabrunn a Retz
Střední praktická škola Hollabrunn
Střední škola cestovního ruchu Retz
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo
Obchodní akademie a Jazyková škola Znojmo
a další
+


Logo Europäische Union Logo Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007 - 2013