Spolek Interkom Hollabrunn – Retz – Znojmo


2070 Retz Hautplatz 30, Rakousko

office@regionW3.eu
www.regionW3.eu


Lokalita k podnikání


Region W3 - Ekonomika, Vzdělání, Bydlení
 
Proč je region podél E59/S3 výhrou právě pro Vaši fi rmu?
Je to možná polohou v centru nové Evropy?
Či vysokou životní úrovní, kterou tento region Vašim zaměstnancům nabízí?
Jsou to nové průmyslové pozemky?
Či enormní investiční prostředky, které stojí za přestavbou komunikace B303 na rychlostní silnici S3 a výstavbou železničního spojení?
Nebo jsou to snad služby, které Vám jako kompetentní partneři můžeme nabídnout?

Skutečností je: Stále více fi rem projevuje zájem o průmyslovou lokalitu Hollabrunn - Retz - Znojmo.
+
 

Uprostřed nové Evropy.
V centru nových šancí.Společná historie spojuje Rakousko a Česko po staletí.
Otevřením hranic v roce 1989, rozšířením Evropské unie a přistoupením České republiky k Šengenské dohodě se právě v našem regionu zrodily nové možnosti a jedinečné
šance.
+
 

S3/E59 - "životní tepna" regionuDíky výstavbě moderní rychlostní komunikace S3/E59 se naše členské obce ještě více přiblížily velkým aglomeračním centrům - vzdálenosti se zkracují, bezpečnost stoupá.
Také Vaše fi rma může těžit z této dopravní osy spojující Prahu s Vídní.
Za zmínku stojí samozřejmě i železniční trať, která propojuje Znojmo s Retzem, Hollabrunnem a konečně Vídní.
Rakouské spolkové dráhy i České dráhy investovaly do elektrifi kace a výstavby železničního mostu přes Dyji ve Znojmě miliony.
Díky tomu můžete dnes cestovat ze Znojma až do Wiener Neustadt bez přestupování.
+


Logo Europäische Union Logo Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007 - 2013